Breu història

El Foment de la Sardana es va crear el novembre de 1930, encara que oficialment el dia 22 de desembre de 1930 es van aprovar els estatuts.

Era acabada la dictadura de Primo de Rivera i s'havien lliberalitzat un xic les coses respecte al fet català, de manera que les entitats de signe catalanista tornaren a revifar-se arreu.

Organitzà concursos de sardanes per Sant Martirià, cursets d'ensenyament per ballar-ne i també el I Aplec de la Sardana, el 1934. L'any 1936 es va disoldre amb la guerra civil.

Durant els anys de la postguerra s'inicià l'activitat sardanista per les Festes de Sant Martirià i altres festes populars. El 1954 una comissió organitzà el II Aplec de la Sardana que ja tindrà continuïtat fins avui dia.

Fou la comissió de l'Aplec que des del 1972 també es va fer càrrec dels actes sardanístics de Sant Martirià que inicià un treball d'aglutinació dels diferents grups que es movien en el món de la sardana. Fruit d'aquest treball va ser el ressorgiment del FOMENT DE LA SARDANA el juny de 1978. El van formar la Comissió de l'Aplec, de les Colles Sardanistes i l'Agrupació Sardanista del Llac. El primer president fou l'Eudald Santamaria i Buixadé que el 1984 va ser substituït per en Joan Parnau i Bosch, que n'ha estat president fins al 2010. Actualment n'és en Joan Lleal.

Dins l'entitat hi han les Colles Sardanistes i també l'Esbart FONTCOBERTA.